Fælles Installationer

Som eksempel på fælles installationer kan nævnes faldstammer og vandrør. Som en tommelfingerregel skal man regne med at alle lodrette rør er en del af de fælles installationer. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt viceværten, bestyrelsen eller vores administrator.

Indvendig vedligholdes/renovering

Såfremt ejeren ønsker at udføre indvendige vedligeholdelse/renovering f.eks. når man bygger et nyt køkken og der skal gribes ind på de fælles installationer (f.eks. man flytter rør eller gamle rør skal udskiftes). skal ejer søge godkendelse hos bestyrelsen.

Bestyrelsen vil i så fald kunne kræve, at foreningens håndværker benyttes, samt eller at planerne, der vedrører de fælles installationer, bliver godkendt af vores byggesagsrådgiver Jan Knudsen fra DEAS.

Husk endvidere på, at alle fælles installationer skal være frit tilgængelige og må ikke bygges ind i vægge eller lignende.

Det anbefales at få udskiftet gamle fælles installationer samtidige med relevant indvendig vedligeholdelse/renovering.


Balufixer til Vand

Alle bør have balufixer på alle haner (men det er ikke et krav). Forsikringsmæssigt er det en fordel, hvis de er opsat af en VVS’er.