Affald

Husholdningsaffald

Almindeligt husholdningsaffald skal sorteres i de forskellige opstillede containere. Husk altid mad i lukket poser. Containerne vaskes efter behov, denne vask bestales af ejerforeningen.
 

Haveaffald

Afklippet haveaffald kan smides i de grønne bøtter ved viceværtens skur mellem blok 18 og 22. I perioden 1. marts - 30. november.
 

Diverse affald

Byggeaffald og andet affald, der ikke hører til ovenstående kategorier, skal køres ned på genbrugsstationen på Firskovvej. Se åbningstider på www.ltfh.dk