Viceværten

Viceværtfunktionen er udliciteret til JP Polering v. Jørgen Petersen og Kristian Emborg


Jørgen kan i normal arb. tid kontaktes på tlf.: 605 604 11
Uden for arb. tid kan man i alvorlige sager kontakte Jørgen på 21 42 09 07
 
Det er også muligt at at maile på
 
Viceværten har en postkasse, som også kan benyttes til henvendelser i kælderen i bygning 23
 
 
 
 

Administrator

Vores ejendomsadministrator er DEAS A/S 
 
DEAS varetager den daglige administration af ejerforeningen, herunder håndtering af betaling af fællesudgifter, budgetlægning, regnskaber og andre praktiske aktiviteter.
 
Vores administrator hos DEAS er Mie Edelved telefon 39 46 61 84 
Vores byggetekniske rådgiver hos DEAS er Jan Knudsen 
 
Mie er en del af et team af administratorer hos Deas. I det tilfælde Mie ikke er mulig at træffe ved telefonisk henvendelse, så spørg en af Mies kollegaer - husk blot at henvise til at du ringer fra ejerforeningen Nørrevænget.

Bestyrelsen


Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år af gangen ved de årlige generalforsamlinger.

Mail til bestyrelsen kan sendes på