Nyheder

Generalforsamling onsdag den 15. September kl 18:30 i Lyngby Stadsbibliotek, Fennebergsalen. 21-08-2021 - 15:00

Nu er det tid til den årlig Generalforsamling og er du interesseret i at være del af bestyrelsen. ... Læs mere

Storskrald 04-03-2021 - 09:35

Ejerforeningen har ikke storskraldsordning. ... Læs mere

Referatet for 2020-ordinærgeneralforsamling 14-12-2020 - 08:00

Referatet for 2020's ordinærgeneralforsmling er nu på hjemmesiden.    ... Læs mere

Pas godt på dit husdyr og din nabo. 23-08-2020 - 20:07

Læs mere ... Læs mere

Anne Elisabeth Veger Bauditz 13-04-2020 - 20:16

Er desværre afgået ved døden den 16. marts 2020 ... Læs mere

Ny hjemmeside er klar 13-03-2020 - 15:16

Vi mangler nogle gode billeder af vores ejendomme og fælles arealer.   ... Læs mere

Bestyrelsen opdaterer løbende denne side med nyheder om ejerforeningen.
 
Omdeling til beboere og opslag på opslagstavlerne i opgangene er af praktiske årsager begrænset til de kritiske og vigtige skrivelser.
 
 

Næste Generalforsamling er den 22. marts 2018

indsendt 14. jan. 2018 14.16 af Administrator ‎(rolle)‎

 

Afholdes kl. 18:30 på Hotel Scandic i Lyngby Storcenter

 

Næste generalforsamling den 23. marts 2017

indsendt 24. nov. 2016 12.18 af Administrator ‎(rolle)‎

 

Næste ordinære generalforsamling er den 23. marts 2017.
Tid og sted opdateres når det er på plads. 

 

Rente på fælleslånet nedsat

indsendt 18. nov. 2015 16.06 af Administrator ‎(rolle)‎

 

Vi er glade for at kunne meddele at renten på fælleslånet nedsættes fra 7,0% til 5,5% p.a. med tilbagevirkende kraft fra 1. juni 2015.

 

Redegørelse for reparation af varmeforsyning og vandforsyningen for ejerforeningen Nørrevænget

indsendt 1. jun. 2015 20.31 af Administrator ‎(rolle)‎   [ opdateret 1. jun. 2015 20.37 ]

 

1. juni 2015

Ultimo marts fik vi renset varmtvandsbeholderne, da vi led under brunt vand.

 

I midten af april fik vi problemer med varmeanlægget, og der blev opsat seddel om at vi desværre kun kørte med en kedel, reparation blev igangsat, men problemerne fortsatte henover weekenden, da der flere gange manglede vand på anlægget.

 

I forbindelse med den fortsatte reparation blev der konstateret at der var en utæthed over til bygning 17-27, hvorfor varmen måtte slukkes til dem, da det også påvirkede det varme vand. Der blev lavet en nødløsning til at få varmt vand til nr. 17-27.

 

Ugen efter konstateredes det, at utætheden måtte ligge ude i terrænet. Herefter gik VVS firmaet i gang med at lokalisere utætheden på varmerør i terrænet. Lokalisering tog tid, og der måtte graves op flere steder.

 

Vi skulle også have gravetilladelse fra kommunen, da det berørte Nørgårdsvej.

 

De skaden skete i slutningen af varmeperioden, og omfanget af utætheden var stort og de dermed de forventede omkostninger store, valgte vi at indhente endnu et tilbud fra et andet VVS firma. Det billigste tilbud var på 250.000 kr.

 

Yderligere havde vi taksator ude for at besigtige skaden, da det også er en forsikringssag. Grundet ledningens alder får vi kun en delvis refusion, men vi har netop fået at vide at de dækker ca. 85.000 kr.

 

Normalt slukkes der for varmen i perioden den 1. maj til 1. september, dette blev udsat grundet situationen.

 

Arbejdet med at  reparere ledningsnettet blev igangsat i uge 22 og  vi forventer det  afsluttet omkring 4. juni.

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen august 2013

indsendt 13. aug. 2013 13.21 af Administrator ‎(rolle)‎

 

Ekstraordinær generalforsamling

I sidste nyhedsbrev fortalte vi, at der tirsdag den 27. august vil være ekstraordinærgeneralforsamling i Kulturhuset. Det vil imidlertid blive ændret til tirsdag den 22. oktober kl. 18.30, idet de nye vedtægter ikke kan nå at blive færdige til den føromtalte dato. Vi vil stadigvæk opfordre alle til at sætte kryds i kalenderen og møde op til afstemningen.

Funderingen af gavlen i blok 18

Det store arbejde med at renovere gavlen efter sætningsskaden i blok 18, er nu afsluttet. Der er blevet funderet, fuget og sålbænke er blevet repareret.

Renovering langs bygning nr. 22

Som nævnt på generalforsamlingen i april, så er det store projekt foran blok 22 udskudt til 2014. Dog har vi allerede nu fået lavet nye trappetrin. I slutningen af august, vil fugning af halvdelen af bygningens østside gå i gang (opgang E til H). Det forventes at arbejdet vil tage 2 måneder og der må påregnes støj og støv i denne periode, hvorfor det vil være en god ide at sørge for at vinduerne er lukket i arbejdsttiden (kl. 7-17 på hverdage). Stilladsarbejdet og fugningen vil foregå i 3 etaper, hvor man først vil fuge for neden, senere længere oppe og til sidst helt oppe. Af samme grund er flere af buskene nu fjernet, således at stilladset kan blive sat op. I samme forbindelse vil TDC komme og fjerne gamle ledninger, og der vil blive sat net op for de gamle udluftningshuller, således at fugle ikke kan bygge reder i hullerne.

Den anden halvdel af fugningsarbejdet, vil blive påbegyndt i foråret 2014 når der ikke længere er nattefrost. Mere herom senere.

Kælderrumsoversigt

Vi har nu været rundt og registrere hvem som benytter de enkelte kælderrum. Vi mangler dog stadigvæk at få registeret nogle enkelte, så vi opfordrer til at dem som endnu ikke har tilkendegivet hvilket rum de benytter, kontakter DEAS snarest muligt. Alle kan derfor nu fjerne mærkaten med nummer og navn. Endelig vil vi nævne, at det har været en stor fornøjelse, at så mange har fulgt vores opfordring til at sætte mærkaten på kælderdøren, det har gjort vores arbejde meget lettere.  

Havetrapper, de små haver og haveaffald

Alle havetrapper er nu gennemgået og de mest kritiske (16 stk.) vil (eller er blevet) renoveret i løbet af efteråret. De sidste havetrapper vil blive gennemgået i løbet af 2014.

Maling af vinduer

Da vi har fået flere henvendelser omkring maling og udlevering af maling til vinduerne, skal vi her lige opfriske det som blev besluttet på generalforsamlingen foråret 2012. Alle vinduer skal fremover være hvide (kode 9010) og man skal selv købe malingen.

Bestilling af håndværkere

Ved bestilling af håndværkere uden skriftlig godkendelse fra enten bestyrelsen eller vicevært, hæfter man selv for betaling af udført arbejde. Der kan skrives til bestyrelsen på bestyrelsen@noerrevaenget.dk

Bestyrelsen

Sara Juel er udtrådt af bestyrelsen, og vi byder suppleant Ditte Ellegaard Christiansen velkommen i bestyrelsen.

Forslag

Såfremt nogen har forslag eller andet de gerne vil informere bestyrelsen om, er alle velkommen til at skrive til bestyrelsen@noerrevaenget.dk

Med dette håber vi at alle vil nyde den sidste sommermåned og få et dejligt efterår i Nørrevænget.

 

Med venlige hilsner fra bestyrelsen

Anne, Morten, Ditte, Rasmus og Hanne

 

 

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen Marts 2013

indsendt 9. apr. 2013 07.33 af Administrator ‎(rolle)‎

 

Ifølge kalenderen skulle foråret være kommet til Lyngby, vi glæder os til det rigtig kan ses på alle vores buske og træer og vejret giver os mulighed for at komme mere ud og nyde vores haver og altaner.

 

Bestyrelsen vil gerne informere beboerne i højere grad, om nye tiltag, status på projekter og eventuelt om de planer og tanker der måtte være for fremtidige projekter. Det er hensigten, at nyhedsbrevet fremover udelukkende vil være at finde på hjemmesiden.


Generalforsamling

Der vil indenfor nær fremtid blive indkaldt til ordinær generalforsamling. I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen, det bliver den 23. april kl. 18.30 i Kulturhuset.

 

Vicevært funktionen

I bestyrelsen har vi ikke fundet den service, som JK Service har ydet for vores ejendomme og arealer tilfredsstillende. Vi har derfor valgt, at opsige samarbejdet med JK Service. I stedet har vi indgået aftale med andet firma, som vi forventer, kan starte op til 1. april. Mere herom til generalforsamlingen.

 

Jordbundsundersøgelse

Der er nu blevet fortaget jordbundsundersøgelse ved gavlen i nr. 18, og resultatet af undersøgelsen er, at sætningsskaderne ikke har noget at gøre med de byggeprojekter, der har været i nærheden af vores ejendom. Det er derfor blevet besluttet, at vi får igangsat reparationerne af skaderne, snarest muligt.

 

Renovering langs bygning nr. 22

Området langs bygning 22 har længe været forsømt, ligesom der har været en del opgravninger mv.  Alt sammen noget, der har sat sine spor. Bestyrelsen er derfor i gang med at undersøge, hvad det vil koste og hvilke muligheder vi har for at renovere området og gøre det mere brugbart og præsentabelt.

 

Kælderrum

Vi har tidligere skrevet ud omkring vores kælderrum, og om at der er brug for at få et præcist overblik over, hvem der råder over hvilke kælderrum. Dette projekt vil snarest blive igangsat.

 

Gamle cykler

Til de af jer, der ikke har været i cykelkælderen eller har læst på opslagstavlen for nyligt, så er der nu sat en rød snor på alle cykler, der kan se ud til, ikke længere at blive brugt. Hvis man har en cykel stående, enten udenfor eller i en cykelkælder, er det derfor en god ide, at fjerne den røde snor, hvis man fortsat ønsker at beholde sin cykel. Alle cykler med rød snor vil blive fjernet den. 15. april

 

Storskrald

For at sikre, vi har en pæn og præsentabel ejendom, og at her ikke ligner en losseplads, fik bestyrelsen lavet skilte, der skulle informere og sikre, at beboer ikke sætter storskrald ved gavlen af blok 22, før onsdag i ulige uger. Vi må desværre konstatere, at det har været svært for nogle beboere at overholder og forstå.

 

Vi har derfor besluttet, at vi i stedet for vil prøve at finde et kælderrum, hvor man kan stille sit storskrald ned løbende. Meningen er så, at viceværen skal stille alt skrald op til vejen, når storskrald afhentes torsdag morgen i ulige uger.

 

Dette tiltag betyder så desværre også, at vi får nogle ekstra udgifter på vedligeholdelse af ejendommen. Hvordan og fra hvornår vi kan opstarte denne ordning, vil vi vende tilbage om. 

 

Inspektion af trapperne i haverne

Trapperne fra stuelejlighederne og ned til de tilhørende haver, vil indenfor nær fremtid blive gennemgået for løse møtrikker mv. Dem som vil foretage inspektionen, vil gå ind i haverne ude fra den store have, hvilket betyder, at man ikke behøver være hjemme.

 

Gelændere og ydre kælderdøre   

Indenfor nær fremtid (når vejret tillader det) vil alle kælderdøre blive gennemgået og repareret, ligesom gelændere vil blive frisket op. 

 

Bestilling af håndværkere

Ved bestilling af håndværkere uden skriftlig godkendelse fra enten bestyrelsen eller vicevært, hæfter man selv for betaling af udført arbejde. Der kan skrives til bestyrelsen på bestyrelsen@noerrevaenget.dk

 

Forslag

Såfremt nogen har forslag eller andet de gerne vil informere bestyrelsen om, er alle velkommen til at skrive til bestyrelsen@noerrevaenget.dk

 

 

Med venlige hilsner fra

Anne, Lasse, Morten, Rasmus og Hanne

 

Ændring i bestyrelsen.

indsendt 10. nov. 2012 13.52 af Administrator ‎(rolle)‎   [ opdateret 9. apr. 2013 07.30 ]

 

Ændring i bestyrelsen.

Michael Myrhøj er udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Hanne B. Poulsen overtager Michaels plads.

 

Nyhedsbrev oktober 2012

indsendt 22. okt. 2012 09.00 af Administrator ‎(rolle)‎

 

Nu har efteråret gjort sit indtog i Lyngby og dermed også i Nørrevænget. Bestyrelsen vil gerne informere beboerne i højere grad, om nye tiltag, status på projekter og eventuelt om de planer og tanker der måtte være for fremtidige projekter. Det er hensigten, at nyhedsbrevet fremover udelukkende vil være at finde på hjemmesiden.

 

Bestyrelsen

Den tidligere formand Stine Walsh er tråd ud af bestyrelsen, da Stine og hendes familie har valgt at sælge deres bolig. Vi vil gerne takke Stine for hendes bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen har derfor konstitueret sig selv og ser nu ud som følgende:

 

Ny formand: Anne Wegner

Ny næstformand: Lasse Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Aarestrup

Bestyrelsesmedlem: Morten Danscher

Bestyrelsesmedlem: Michael Myrhøj

Suppleant: Hanne Buskbjerg Poulsen

 

Parkering

Kommunen er blevet kontaktet for at gøre dem opmærksom på de problemer det giver Nørrevængets beboer efter at parkeringsreglerne er blevet ændret. Mulighederne for at parkere på diverse private fællesveje i kvarteret er nu yderligere blevet forringet efter at Håbets Allé og Frem også er inddraget i 1 times zonen og at parkering på Nørgaardsvej er sat ned til 30 min. Bestyrelsen vil informere, hvis der sker nyt i sagen.

 

Parkeringstilladelserne til de fælles parkeringspladser for 2013 skal ansøges. Læs mere på hjemmesiden, som er blevet opdateret med yderligere information.

 

Vaskebrikker

For at sikre en effektiv og stabil procedure i forbindelse med vaskebrikkerne, er det blevet besluttet, at DEAS (det gamle Dan Ejendomme A/S) overtager opgaven med vaskebrikkerne.

 

Jordbundsundersøgelse

Der vil indenfor nær fremtid blive igangsat en jordbundsundersøgelse, grundet sætningsskader på gavlen af nr. 18 blokken. Undersøgelsen skal klargøre om sætningsskaderne skyldes, kommunens tilladelser til 2 byggeprojekter i nærheden af Nørrevænget, hvor grundvandet er blevet sænket. Når der foreligger resultat af undersøgelsen, vil den blive fremlagt på hjemmesiden.

 

Skrald

Det undersøges i øjeblikket, om det kan lade sig gøre at udbygge skurerne med skraldecontainer, således at der bliver plads til ekstra containere.

 

Kælderrum

Indenfor nær fremtid vil DEAS sende brev ud vedrørende kælderrummene. Der er brug for at få et præcist overblik over, hvem der råder over hvilke kælderrum. Informationen er af stor vigtighed, da den skal foreligge af hensyn til forsikring ved fx oversvømmelse. 

 

Vinduespudsning

Fremadrettet vil de fælles vinduer i opgangene blive vasket ind- og udvendigt ca. 4 gange om året.

 

Beskæring af træer og buske

Indenfor kort tid vil buske og træer i haverne og ved stierne blive beskåret.

 

Døre

De fleste dørpumper på fællesdøre er blevet reguleret, de sidste i kældrene følger snarest.

 

Vaskeri

I vaskeriet er der blevet monteret nyt stof på rullemaskinen, således at der nu kan rulles duge og sengetøj.

 

Post til vicevært

Indenfor nær fremtid vil postkassen til viceværten i nr. 22F blive fjernet. Herefter skal post til viceværten udelukkende afleveres i postkassen i nr. 23.

 

Hjemmeside

Er blevet opdateret med det meste af ovenstående information og vil ligeledes løbende blive opdateret.

 

Bestilling af håndværkere

Ved bestilling af håndværkere uden skriftlig godkendelse fra enten bestyrelsen eller vicevært, hæfter man selv for betaling af udført arbejde. Der kan skrives til bestyrelsen på bestyrelsen@noerrevaenget.dk

 

Forslag

Så frem nogen har forslag eller andet de gerne vil informere bestyrelsen om, er alle velkommen til at skrive til bestyrelsen@noerrevaenget.dk

 

Med venlige hilsner fra

Anne, Lasse, Morten, Rasmus, Michael og Hanne

 

Varsling af generalforsamling 2011

indsendt 27. feb. 2011 18.47 af Ukendt bruger

 

Kære alle sammen,
 
Der bliver afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Nørrevænget mandag d. 28. marts 2011 på Nørgaardsvej 24 i Vaskeriets kantine.
 
Bestyrelsen optager på generalforsamlingen 3 nye medlemmer, så tag og overvej om det er noget for dig.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Parkering på Vaskeriet

indsendt 20. jan. 2011 19.29 af Ukendt bruger

 

Det er med stor beklagelse at vi må meddele, at Vaskeriet på Nørgaardsvej 24 har valgt at trække tilbuddet om at parkere på deres parkeringspladser tilbage.
 
Årsagen er, at betingelserne i tilbuddet er blevet overtrådt gentagne gange. Bestyrelsen har fuld forståelse for Vaskeriets beslutning og undskylder mange gange for de gener og konflikter Vaskeriet og dets personale har været udsat for.
 
Beboere, der har nøgle til vaskeriets bom, bedes aflevere nøglen til viceværten snarest muligt.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen