Parkering

Parkeringspladsen for enden af blok 17-21
Der findes i alt 13 parkeringspladser, der er forbeholdt beboere i Nørrevænget. Udover disse parkeringspladser findes der også offentlige parkeringspladser i nærheden. 

Hvis du ønsker en parkeringstilladelse til de 13 parkeringspladser for enden af blok 17-21, bedes du venligt downloade og printe vedhæftede skema. Du skal aflevere det udfyldte skema i Vicevært postkassen sammen med en kopi af din registreringsattest / kontrakt for firmabil. Der skal søges hvert år for at få fornyet sin parkeringstilladelse.

Der vil kun blive uddelt parkeringstilladelser til beboere, der ejer en bil selv. Parkeringstilladelsen er kun gældende for én bil. Der kan kun uddeles én parkeringstilladelse pr. lejlighed. Ved salg af lejlighed eller ophør af lejemål skal tilladelsen afleveres så en nye beboer kan få en tilladelse.

 Ejerforeningen har en aftale med Q-Park om kontrol af ejerforeningens egne parkeringspladser.

 

Parkering på stier og brandveje

Det er forbudt at parkere på stierne eller foran opgangene. Dog accepteres flyttevogne og af- og pålæsning i maks. 15 min. Ejerforeningen har en aftale Q-Park om kontrol af ejerforeningens øvrige arealer, deriblandt stier og brandveje.
Nedenfor kan du se de nærmeste parkeringspladser:
 
 
     Parkeringspladser som kræver Nørrevænget parkeringstilladelse
     Parkeringspladser på vaskeriet - parkering ikke tilladt!
     Offentlige parkeringspladser med tidsbegrænsning
Bestyrelsen tager ikke ansvar for, at disse informationer er korrekte. Det er op til beboeren, at kontrollere at disse forhold fortsat er gældende ved hver parkering.