Udlejning


I 2013 blev det besluttet på generalforsamlingen at ændre vedtægterne så udlejning ikke skal godkendes af bestyrelsen.


Dette er nu kun et anliggende mellem ejeren og dennes lejer.
Husk at udlevere husorden til din lejer.