Vedligeholdelse

Nederst på denne siden har vi lagt en liste over, hvor man skal henvende sig, hvis der opstår problemer med lejligheden både indvendigt og udvendigt og hvem, der i så fald betaler udbedringen. Husk, at viceværten altid skal kontaktes inden en håndværker kontaktes i forbindelse med de problemer som ejerforeningen har ansvaret for. 
 
Følgende oversigt viser de håndværkere, der benyttes af ejerforeningen: 
 
Fag Firma Telefon
VVS Top VVS  40 13 50 98 (Lars)
45 88 35 27 (kontor)
 Elforsyning DONG Energy 37 77 20 20

Udvendig maling af vinduer

Den enkelte ejer er selv ansvarlig for vedligeholdelsen af sine vinduer. Farvekoden er RAL9010
 

Vedligeholdelsesplan

Ejerforeningens bygninger om arealer bliver løbende og minimum 1 gang om året gennemgået i samarbejde med Jan Knudsen ( DEAS), der identificerer indsatsområder for den fysiske vedligeholdelse. Disse vedligeholdelsesplaner fremlægges og godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling:
 

Indvendig vedligeholdelse

Vedligeholdelsesskemaet beskriver fordeling af vedligeholdelsesansvaret imellem ejeren og foreningen. Såfremt ejeren ønsker at udføre indvendige vedligeholdelse, der griber ind i de fælles installationer, da skal ejeren søge godkendelse hos bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen vil i så fald kræve, at foreningens håndværker benyttes, samt eller at planerne, der vedrører de fælles installationer, bliver godkendt af vores byggesagsrådgiver Jan Knudsen fra DEAS.
 
Husk endvidere på, at alle fælles installationer skal være frit tilgængelige og må ikke bygges ind i vægge eller lignende.
 
Som eksempel på fælles installationer kan nævnes faldstammer og vandrør. Som en tommelfingerregel skal man regne med at alle lodrette rør er en del af de fælles installationer. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt viceværten, bestyrelsen eller vores administrator.